Kommunens økonomi

Det Konservative Folkeparti er garant for, at der i Gribskov Kommune føres en ordentlig og ansvarlig økonomisk politik. Det gælder såvel budgetlægning som daglig drift og regnskabsafgivelse. Vi ønsker, at den enkelte medarbejder i det daglige arbejde tager ansvar for kommunens økonomiske udvikling. Vi ønsker fuld gennemsigtighed i den kommunale økonomi.
  • God kommunal økonomi: Tryghed og grundlag for bæredygtig udvikling
  • God økonomi og godt serviceniveau er ikke modsætninger
  • Stabilitet og forudsigelighed: Langtidsplaner – og lavere skatter
  • Kommunen skal ikke drives for lånte penge
  • Ingen skattestigninger, ikke dækningsbidrag
  • Pas på det vi har: Vedligehold og energioptimering af bygninger
  • Kommunen skal behandle borgernes penge med respekt

En god kommunal økonomi giver tryghed og grundlag for bæredygtig udvikling. En stabil økonomisk politik med penge i kassen er vigtig for at skabe tryghed i kommunen, både for vores borgere og vores virksomheder.

En sund økonomi skal først og fremmest sikre et godt serviceniveau, hvor stabilitet og langsigtet planer kan fastholdes uden yderligere driftslån, skattestigninger eller dækningsbidrag.

Kommunens økonomi- og omkostningsstyring skal foretages på en professionel og fagligt forsvarlig måde, der understøtter alle politiske tiltag og planer, således at beslutninger og udviklingsplaner baseres på et korrekt økonomisk grundlag og dermed en bæredygtig udvikling. Kommunens økonomi og drift skal styres ud fra nøgleparametre, der sikrer, at kommunens omkostninger per borger og per medarbejder ikke udvikler sig uhensigtsmæssigt og fjerner værdi fra borgeren og de borgernære tiltag.

God økonomi og et godt serviceniveau er ikke hinandens modsætninger. I Det Konservative Folkeparti i Gribskov ønsker vi ansvarlig og realistisk budgetlægning samt orden i og fuld gennemsigtighed omkring økonomien. God økonomi er en forudsætning for et højt serviceniveau. God økonomi giver tillid til, at der ikke venter drabelige besparelser rundt om hjørnet og man ved, at der ikke er skattestigninger på vej.

Stabilitet og forudsigelighed er afgørende. Vi ønsker at vedtage en langsigtet økonomisk politik, som sikrer, at der er overskud på driften, råd til anlægsinvesteringer og ro om skatten.

Vi vil arbejde for, at kommuneskat og grundskyldspromille ikke sættes op, og at dækningsafgift ikke er noget, vi opkræver i Gribskov Kommune. Det giver tryghed for borgerne og virksomhederne. Når kommunens drift er sikret, og serviceniveauet er godt, vil Konservative arbejde på at sætte skatterne ned. Det forudsætter selvfølgelig, at vi kan se, at der er varig luft til det i økonomien.

Kommunen skal ikke drives for lånte penge. Det Konservative Folkeparti i Gribskov ønsker at sætte tæring efter næring. Det betyder, at gælden skal nedbringes år for år, og at kassebeholdningen skal opbygges, så vi kan udvikle uden at forøge kommunens gæld.

Vi skal passe på det, vi har. I Gribskov Kommune har vi mange ejendomme, som trænger til vedligehold og energioptimering. Vi ønsker at renovere vores bygninger, så det vedligeholdelsesefterslæb der er på kommunale bygninger nedbringes år for år. Det er sund fornuft at passe på det, man har, og nedbringe driftsudgifter ved at energioptimere.

Kommunen skal behandle borgernes penge med respekt. Når man i kommunen træffer beslutninger om at bruge borgernes penge, skal det være med samme respekt, som hvis man stod med sin egen pengepung. Er prisen for ydelser den rigtige? Eller betaler vi bare uden at have et kritisk blik på prisen?

Driften af kommunen kræver øje for kvalitet, økonomi og optimering.

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at gennemgå alle leverandøraftaler og indkøb, så vi sikrer, at vi ikke betaler mere end markedsprisen efter en fornuftig forhandling. Indkøb og ydelser skal ikke være er over markedsprisen, de skal være kvalitetssikret, og ydelserne økonomisk bæredygtige. Kommunen skal understøtte grønne indkøb. Kommunen skal være opmærksom på at vælge lokale leverandører.

De velfærdsområder, som kommunen selv driver, skal optimeres og effektiveres ligesom i private virksomheder for at holde udgifter nede samtidig med, at man leverer den kvalitet, der gør, at man fortsat får kunder.