Infrastruktur

en forbedring af infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at gøre Gribskov Kommune til en af Danmarks bedste bokommuner.

Sammenhængende trafikplan

Mange af kommunens beskæftigede pendler dagligt til deres arbejde.

 

I Det Konservative Folkeparti mener vi, at en forbedring af infrastrukturen er en afgørende forudsætning for at gøre Gribskov Kommune til en af Danmarks bedste bokommuner.

Vi vil derfor arbejde for, at infrastrukturen forbedres indenfor kommunegrænsen og i samarbejde med nabokommunerne.

 

Vi ønsker at fastholde skolebuskørslen for de mindste børn. Derudover ønsker vi gennem yderligere trafiksikring og udbygning af kommunens net af stier, at det skal være trygt for vores børn at færdes i kommunen både på cykel, gåben og med kollektiv transport.

 

Vi arbejder for følgende:

  • Færdiggørelse af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje inkl. en sikker løsning for den bløde trafik.
  • Rundkørsel i krydset Kildevej/Askemosevej.
  • Trafiksikring af uheldsramte kryds og strækninger.
  • Forskønnelse af arealerne ved Tisvildeleje og Dronningmølle stationer samt ved indkørslen til den store parkeringsplads ved Tisvildeleje.
  • Sikre cykelstier og skoleveje.
  • Forbedring af kollektive trafiktilbud.
  • At alle borgere og virksomheder får mulighed for fiberforbindelse til en overkommelig pris.

 

Vores langsigtede mål er:

  • Motorvej til Helsinge
  • Direkte Lokalbane mellem Græsted og Helsinge
  • At arbejde for en bedre sammenhængskraft i den kollektive trafik mellem Købehavn og Gribskov Kommune.