Hvem er hvem hos C i Gribskov Kommune?

Bestyrelsen

Vicky Nielsen
Formand
Klavs Jørgensen
Næstformand
Casper Hannibal Aistrup
Kasserer
Medlemsansvarlig
Finn Dragheim
Webmaster
Bestyrelsesmedlem
Allan Erik Andersen
Bestyrelsesmedlem
Lars Starck
Bestyrelsesmedlem
Michael Frank Hansen
Bestyrelsesmedlem
Sidsel Zachariassen
Bestyrelsesmedlem
Steen Kaare Grøndahl
Bestyrelsesmedlem
Hasse Højmark Andersen
Suppleant
Michael Boed
Suppleant