Dialog mellem borger og kommune

en attraktiv kommune hænger i høj grad sammen med oplevelsen af den service, som kommunen leverer til borgerne
  • Klar og tydelig dialog mellem medarbejdere og borgere, værdig og respektfuld
  • Proaktiv kultur i sagsbehandlingen
  • Nem og enkel adgang til digitale platforme
  • Tydelig og nærværende ledelse i kommunen, effektivitet og godt arbejdsmiljø
  • Afbureaukratisering af arbejdsgange i forvaltningen.
  • Fokus på service og ikke på tovtrækkeri
  • Kommunen skal aktivt vise interesse for virksomhedernes udvikling
  • Fokus på faglighed i stedet for administration
  • Borgeren skal sættes i centrum hver gang

Oplevelsen af Gribskov som en attraktiv kommune hænger i høj grad sammen med oplevelsen af den service, som kommunen leverer til borgerne. I alle sammenhænge er det vigtigt, at borgerne lyttes til og inddrages i beslutninger. Det er uanset, om det handler om ens personlige sag i kommunen f.eks. i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom eller udsatte børn og unge, eller om det handler om den udvikling, vores lokalområder og kommune er igennem.

I Det Konservative Folkeparti i Gribskov Kommune ønsker vi, at der altid er en klar og tydelig dialog mellem både medarbejdere, politikere og borgere. Dialogen skal foregå værdigt og respektfuldt – også hvis der skal gives afslag på en ansøgning eller andet. Borgerne har ofte nyttige forslag, der er værd at lytte på, og dialogen bør være smidig og positiv.

Vi er i Det Konservative Folkeparti optaget af, at borgerne har nem og enkel adgang til digitale platforme. Det skal være nemt at gå til, – både for borgere som er vant til at arbejde digitalt, men ikke mindst for de borgere som er på mere usikker grund, når det kommer til digitale løsninger. Og medarbejderne i kommunen skal altid være klar med en hjælpende hånd.

Vores virksomheder er krumtappen i den lokale økonomi og beskæftigelse i vores velfærdssamfund. Det er afgørende, at kommunen har god kontakt med erhvervslivet, med sans for service og uden ligegyldighed. Når virksomheder ønsker at ligge i Gribskov, skal de opleve bedst mulig service om hjælp til medarbejdere, grunde, tilskudsordninger etc. En proaktiv holdning vil være til gavn for udviklingen, som det sker i mange jyske kommuner. Man skal ikke vente med at hjælpe, til borgerne evt. skal have dagpenge. Holdningen må være, at kommunen ser på indtægtsoptimering og ikke blot ser på udgifter. Vi ønsker et væksthus Gribskov med den bedste grobund for vækstvirksomheder og etablerede virksomheder.

Vi mener, at tydelig og nærværende ledelse er altafgørende for et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt for os, at ledere får lov til at lede på deres område og ikke hele tiden sidder i tværgående møder og seminarer med andre ledere. Ledere skal være hos deres medarbejdere i den daglige drift og understøtte de medarbejdere, som har den direkte borgerkontakt. Kan man få fat i en leder, så kan der hurtigere træffes en beslutning, som forkorter sagsforløbet.

Vi ønsker en effektiv, professionel og proaktiv sagsbehandling i kommunen. Det er uanset, om vi taler byggesager eller socialsager. Vi oplever alt for mange sager, som trækker i langdrag på grund af bureaukrati og for lidt inddragelse af dem, det handler om – nemlig borgerne. Derfor vil vi i Det Konservative Folkeparti arbejde for en markant afbureaukratisering af arbejdsgangene i vores forvaltning. Borgernes skattekroner skal bruges på service – ikke på tovtrækkeri. Borgeren skal sættes i centrum hver gang.