Foreningsliv, idræt og sport

Foreningerne er båret af ildsjæle, der med deres indsats i høj grad er med til at skabe positive sociale fællesskaber blandt medlemmerne. I flere små landsbyer er idrætsforeningen medvirkende til samlingskraften for lokalsamfundet.
  • Vi støtter mangfoldigheden af foreninger (300 foreninger, heraf 125 idræt)
  • Vi støtter ildsjælenes indsats og de sociale fællesskaber
  • Vi støtter bl.a. med fysiske rammer (planer for idrætshaller, Idrætsrådet)
  • Regelmæssig motion er vigtig, uanset alder, økonomi og handicap
  • Vi støtter breddeidrætten
  • Vi støtter eliteidrætten
  • Idrætspasordning, støt eksisterende ordning

I Gribskov Kommune er der over 300 foreninger, deriblandt ca. 125 idrætsforeninger. De dækker mange forskellige tilbud fordelt over hele kommunen. Foreningerne er båret af ildsjæle, der med deres indsats i høj grad er med til at skabe positive sociale fællesskaber blandt medlemmerne. I flere små landsbyer er idrætsforeningen medvirkende til samlingskraften for lokalsamfundet.

Det Konservative Folkeparti ønsker at støtte mangfoldigheden af foreninger i hele kommunen. Gode lokale faciliteter er en forudsætning og vi vil fortsat støtte op om foreningernes arbejde for at etablere og drive foreningsfaciliteter, især på frivillig basis.

Eliteidrætten og deres samarbejde med virksomhederne er et forbillede og et fyrtårn for, hvor langt vores idrætsudøvere kan nå ved en målrettet indsats.

Det Konservative Folkeparti ønsker at kommunen aktivt støtter de eliteidræts foreninger som vores kommune har. Eliteidræt er et vigtigt element i promovering af sport over for borgerne samt et vindue som kommunens mange firmaer kan have glæde af i deres markedsføring.

Idrætsforeningerne er ofte en betydelig del af kernen i vores bysamfund. Derfor vil Det Konservative Folkeparti, fortsat arbejde for en udvikling og modernisering af idrætsfaciliteter i hele kommunen.

Breddeidræt, sport og motion er umådelig vigtig for alle borgeres helbred. Alle borgere uanset alder økonomi og evt. handicap, skal kunne være med.

Det Konservative Folkeparti støtter fuldt op om det gode mangeårige samarbejde, der er med foreningerne igennem Idrætsrådet.

Det Konservative folkeparti vil i den forbindelse gerne støtte med større opbakning til udvikling og fornyelse i foreninger, som ikke i dag henvender sig til f.eks. personer under 25 år. Samtidig vil vi arbejde for, at der kan støttes f.eks. via en ”Idrætspas ordning”, så alle uanset økonomisk formåen kan deltage i mindst én form for regelmæssig motion via en forening.