Foreningsliv, idræt og sport

Foreningerne er båret af ildsjæle, der med deres indsats i høj grad er med til at skabe positive sociale fællesskaber blandt medlemmerne. I flere små landsbyer er idrætsforeningen medvirkende til samlingskraften for lokalsamfundet.

I Gribskov Kommune er der over 300 foreninger, deriblandt ca. 125 idrætsforeninger. De dækker mange forskellige tilbud fordelt over hele kommunen. Foreningerne er båret af ildsjæle, der med deres indsats i høj grad er med til at skabe positive sociale fællesskaber blandt medlemmerne. I flere små landsbyer er idrætsforeningen medvirkende til samlingskraften for lokalsamfundet.

Det Konservative Folkeparti ønsker at støtte mangfoldigheden af foreninger i hele kommunen. Gode lokale faciliteter er en forudsætning og vi vil fortsat støtte op om foreningernes arbejde for at etablere og drive foreningsfaciliteter, især på frivillig basis.

 

Det Konservative Folkeparti vil støtte op om, at foreningerne i endnu højere grad kan tilbyde aktiviteter om eftermiddagen. Det kan eksempelvis ske ved at opfordre alle, også personer med nedsat arbejdskraft og seniorer til at hjælpe med at varetage foreningernes tilbud i lokalsamfundene.

 

Fritiden og fritidsaktiviteter, herunder idræt, fylder stadig mere i borgernes liv fra børn til ældre. Derfor er det vigtigt, at vi er i stand til at bevare og udbygge det meget aktive idrætsliv, vi allerede har.

Eliteidrætten og deres samarbejde med virksomhederne er et forbillede og et fyrtårn for, hvor langt vores idrætsudøvere kan nå ved en målrettet indsats. Det Konservative Folkeparti ønsker fortsat at støtte eliteidrætten i vores kommune.

Breddeidrætten er umådelig vigtig, hvor alle uanset alder og evt. handicap, kan være med. Det Konservative Folkeparti støtter fuldt op om det gode mangeårige samarbejde, der er med foreningerne igennem Idrætsrådet.

 

Det Konservative Folkeparti har som mål, at kommunen skal arbejde for at fastholde og motivere nye ildsjæle til at deltage i det frivillige foreningsarbejde. For at give foreningerne mulighed og ildsjælene rum og rammer, vil Det Konservative Folkeparti være med til at sikre tidssvarende idrætsfaciliteter i kommunen.