Erhverv og turisme

Turisme- og serviceerhvervene er af stor betydning for fremtiden i vores kommune

Gribskov skal være blandt de bedste erhvervskommuner i Nordsjælland. Vi skal markedsføre vores kvaliteter, og derved tiltrække erhvervsvirksomheder og iværksættere.

Fordelen ved kombinationen af at kunne bo og drive erhverv i samme hus, bl.a. i nedlagte landejendomme, hvor den nye planlov nu giver mere fleksible muligheder, skal markedsføres for at tiltrække iværksættere.

Vi ønsker, at mindre virksomheder kan indpasses i mange af vores små bysamfund med respekt for miljø og omgivelser. Eksisterende erhvervsområder gennemgås med henblik på udvikling og forskønnelse.

Konservative ønsker at videreudvikle erhvervsområderne i Helsinge, Græsted og Gilleleje og udnytte den nye planlovs muligheder.

Turisme- og serviceerhvervene er af stor betydning for fremtiden i vores kommune. Vi skal i samarbejde med Visit Nordsjælland sikre, at vi – i fællesskab med de øvrige kommuner – udvikler turismekoncepter, der kan tiltrække danske og udenlandske gæster til Gribskov Kommune.

Med etableringen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland, vil der i de kommende år være store muligheder for turisme- og erhvervsudvikling.

Cykelturisme vil være en af de store muligheder i fremtiden, og vi vil arbejde for at vedligeholde og udbygge vores cykelstier og binde dem sammen i et netværk, så de er attraktive, med det formål at skabe sikrere forbindelser mellem byerne og let adgang til at nyde skov, strand og seværdigheder.

I samarbejde med detailhandelen skal vi sikre, at vores handelsbyer fortsat er attraktive og derved bliver ved med at tiltrække nye forretninger. Vi ønsker indkøbsmuligheder geografisk fordelt i kommunen.

 

Vores industri- og håndværksvirksomheder har stor betydning og understøtter en betydelig del af arbejdspladserne i Gribskov Kommune. Vi vil, i tæt samarbejde med Erhvervscentret og Jobcentret, sikre mulighederne for at udvikle og vækste disse erhvervsgrupper.

Fiskeriet har meget stor betydning for Gilleleje og Gribskov Kommune. Gilleleje Havn skal forsat have status som Sjællands største fiskerihavn ved fastholdelse og udvidelse af erhverv, som understøtter fiskeriet, så servicefunktionerne på land er i top.

Der skal fortsat arbejdes på at finde EU-midler til at udvikle Gribskovs erhverv og turisme.

Vedligeholdelse og ombygning af kommunes ejendomme skal i størst mulige omfang sikres lokale håndværksvirksomheder.

  • Skatter og gebyrer skal ligge på et lavt niveau i forhold til vore nabokommuner.
  • Forsat ingen dækningsafgift på erhvervsejendomme.
  • Gennem planlægning skal der sikres udlægning af tilstrækkelig erhvervsjord.
  • Infrastrukturen skal styrkes for derigennem at øge erhvervsaktiviteterne.
  • Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft samt bedre opkvalificering af arbejdsstyrken.
  • Kommunens sagsbehandlingstider på byggesager skal være blandt de hurtigste i landet
  • Den kommunale sagsbehandling skal være kvalificeret, hurtig og effektiv
  • Kommunen skal være åben overfor brug af private leverandører

Mindre bureaukrati ved henvendelse til kommunens administration.