Erhverv og turisme

Turisme- og serviceerhvervene er af stor betydning for fremtiden i vores kommune
  • Lave erhvervsskatter, ingen dækningsafgift
  • Bedre infrastruktur
  • Tiltræk arbejdskraft og små virksomheder
  • Bedre kommunal service, ikke forhindringsløb
  • Udvikling af erhvervsområderne
  • Støt fiskeriet, stor lokal betydning
  • Bedre turisme-udvikling
  • Støt cykelturisme
  • Støt det lokale handelsliv, fx via byplanlægning

Gribskov skal være blandt de kommuner i Nordsjælland med de bedste vilkår for erhvervslivet. Vi skal bekæmpe unødigt bureaukrati og overflødige regler og markedsføre vores kvaliteter og derved tiltrække erhvervsvirksomheder og iværksættere.

Fordelen ved kombinationen af at kunne bo og drive erhverv i samme hus, bl.a. i nedlagte landejendomme, hvor planloven giver mere fleksible muligheder, skal markedsføres for at tiltrække iværksættere.

Bedre infrastruktur er væsentlig for jobskabelsen. Med bedre tog- og busforbindelser, veje og stier er det muligt at tiltrække arbejdskraft, hvor der er brug for den. Der er velkvalificeret arbejdskraft i Gribskov.

Den kommunale service skal være i top for erhvervsvirksomheder, så unødige forhindringer undgås. Sagsbehandlingstiderne for byggesager skal være blandt de hurtigste. Den kommunale sagsbehandling skal være kvalificeret og effektiv og generelt skal bureaukratiet mindskes ved henvendelse til kommunens administration.

Jobcentrene bør fokusere på varige job, som passer ind i arbejdsmarkedet. Jobtilskud er dyrt og kræver omtanke.

Kommunen skal være åben over for brug af private leverandører.

Vi ønsker, at mindre virksomheder kan indpasses i mange af vores små bysamfund med respekt for miljø og omgivelser. Eksisterende erhvervsområder gennemgås med henblik på udvikling og forskønnelse. Konservative ønsker at videreudvikle erhvervsområderne i Helsinge, Græsted og Gilleleje. Vi skal have blødgjort de firkantede regler for vores erhvervsområder, så det er attraktivt at starte ny virksomhed, fx ved at muliggøre salg af mindre og billigere grunde. Vores industri- og håndværksvirksomheder har stor betydning og understøtter en betydelig del af arbejdspladserne i Gribskov Kommune.

Fiskeriet har stor betydning for Gilleleje og Gribskov Kommune. Gilleleje Havns status som aktiv fiskerihavn er vigtig, også for fastholdelse og udvidelse af erhverv, som understøtter fiskeriet og turismen.

Det lokale handelsliv skal støttes. Udviklingen giver udfordringer ved, at handelsgader tyndes ud, fx i Helsinge og Græsted, og megen handel går over til webshops. Kommunen kan pleje bymiljøer og gågader. Evt. kan webshops-lagre og butiksudsalg kombineres. God byplanlægning er væsentlig her.

Vi vil aktivt arbejde for at støtte op om at udvikle og fremme disse erhverv.

Turisme- og serviceerhvervene er af stor betydning for fremtiden i vores kommune. Vi er en af Danmarks største sommerhuskommuner. Vi skal i samarbejde med turistorganisationer sikre, at vi – i fællesskab med de øvrige kommuner – udvikler turismekoncepter, der kan tiltrække danske og udenlandske gæster til Gribskov Kommune. Det Konservative Folkeparti vil arbejde for stærkere bånd og samarbejde imellem Kongernes Nordsjælland og vores turismeerhverv. Vi skal tænke vores smukke natur ind i tilbuddene til turister.

Cykelturisme vil være en af de store muligheder i fremtiden, og vi vil arbejde for at vedligeholde og udbygge vores cykelstier og binde dem sammen i et netværk, så de er attraktive, med det formål at skabe sikrere forbindelser mellem byerne og let adgang til at nyde skov, strand og seværdigheder. Også vandreruterne skal støttes.

Der skal fortsat arbejdes på at finde EU-midler til at udvikle Gribskovs erhverv og turisme.