Seniorpolitik

Det Konservative Folkeparti ønsker at have aktive seniorer med høj livskvalitet. Seniorerne er en betydelig ressource, som bør aktiveres mest muligt.
  • Høj livskvalitet
  • Hjælp til at blive i eget hjem
  • Tilstrækkeligt med plejehjem, ældreboliger og seniorbofællesskaber
  • Frit valg, offentlige og private tilbud
  • Hurtig og effektiv hjælp ved fysiske og psykiske problemer
  • Støtte til aktiviteter og foreninger

Det Konservative Folkeparti ønsker at have aktive seniorer. Vi vil gerne tilbyde et liv med høj livskvalitet. Seniorerne er et aktiv for kommunen og dermed en betydelig ressource.

Seniorerne skal gå en tryg, meningsfuld og aktiv seniortid i møde. Hvis en senior får behov for hjælp, skal der være en hurtig afklaring. Dette er både en fordel for borgeren og kommunen, da hurtig og rigtig hjælp ofte er altafgørende for den bedste fremtid.

Andelen af seniorer vil stige støt i de kommende mange år, hvorfor det er nødvendigt, at der udarbejdes en ny aktiv seniorpolitik med henblik på, at de bedste forhold for denne gruppe og samtidig sikre, at minimere udgifterne, ved bl.a. at have de rigtige tilbud på det rigtige tidspunkt.

I dag findes der to typer boliger ejet af kommunen. Ældreboliger til ældre borgere med nedsat funktionsevne og borgere med handicap. Denne gruppe er de ældre borgere, som ikke kan klare sig i eksisterende bolig på trods af hjælpemidler og boligændringer, men som ikke er plejehjemskrævende endnu. Kommunen skal sikre, at antallet af disse boliger svarer til behovet.

Den anden type seniorboliger er vores plejehjem. Her er det en forudsætning for, at borgerne trives bedst muligt, at man til en hver tid har veluddannet personale og et godt arbejdsmiljø. Alle nye plejehjem skal have egne køkkener. Nye plejehjem kan bygges og drives af private.

Vi ønsker en tredje form for seniorboliger, senior bofællesskaber, en form for ”Olle-kolle”. Kommunen bør fremme opførelse af senior bofællesskaber, hvor man bor i enkelte private boliger i et fællesskab for 65+ borgere. Det skal ikke være et krav, at man har specielle behov eller er gået på pension.  Boligerne kan opføres som såvel ejerboliger, andelsboliger eller almenboliger, og finansieringen kan være privat. Seniorboliger bør etableres på steder, hvor der er nem adgang til offentlig transport og gerne nær eksisterende byområder. Dermed kan man være selvhjulpen og mobil, man kan få besøg, og man er i et kendt nærmiljø. Boligerne kan være blandet med fx ungdomsboliger. Rammer i lokalplaner kan støtte denne udvikling af boliger.

Det konservative Folkeparti støtter den frie konkurrence bl.a. inden for hjemmeplejen. Fokus skal være på kvalitet frem for pris. Samtidig ønsker vi, at man mod betaling får mulighed for tillægsydelser, som borgeren måtte ønske. En reel konkurrence mellem privat og offentlig hjemmepleje vil medvirke til at løfte niveauet og sikre kompetencen i kommunen. Effektiv kontrol med såvel den private, som den offentlige hjemmepleje skal opretholdes, uden at det medfører, at den enkelte plejer skal bruge unødig tid på dokumentation. 

Det er vigtigt at sikre et tæt samarbejde imellem praktiserede læger, speciallæger, kommunen og familien ved sygdom. Der skal være fokus på, at informationer ikke går tabt.

Der skal være en værdig og kompetent demenspleje i kommunen. Der skal være den tilstrækkelige fagkundskab til stede, og man skal afhjælpe de pårørende.

Der skal ydes støtte til de ældre, der ønsker at blive længst muligt i eget hjem, og der skal være ordentlige tilbud om hjemmepleje, madordninger og hjælpeudstyr.