Seniorpolitik

Det Konservative Folkeparti ønsker at have aktive seniorer med høj livskvalitet. Seniorerne er en betydelig ressource, som bør aktiveres mest muligt.

Andelen af seniorer vil stige støt i de kommende mange år, hvorfor det er nødvendigt, at der udarbejdes en aktiv seniorpolitik med henblik på, at flest muligt kan klare sig selv.

 

Det Konservative Folkeparti ønsker at have aktive seniorer med høj livskvalitet. Seniorerne er en betydelig ressource, som bør aktiveres mest muligt, bl.a. gennem frivillighedsarbejde.

Seniorer skal gå en tryg, meningsfuld og aktiv seniortid i møde. Seniorer med behov for hjælp skal have en hurtig afklaring og sagsbehandling.

Borgere, der er blevet ramt af fysiske eller psykiske problemer, de ikke selv kan løse, skal have hurtig og effektiv hjælp, da dette både vil hjælpe borgeren og samfundet.

Der skal ydes støtte til de ældre, der ønsker at blive længst muligt i eget hjem og være ordentlige tilbud om hjemmepleje, madordninger og hjælpeudstyr.

Det skal løbende sikres, at der til enhver tid er det nødvendige antal plejeboliger til stede for borgere med særlige behov. En forudsætning for, at borgerne trives bedst muligt, er veluddannet personale og et godt arbejdsmiljø. Alle nye plejehjem skal have egne køkkener. Nye plejehjem kan bygges og drives af private, hvor kommunen og borgerne så bliver lejere.

Vi støtter, at der etableres brugervenlige seniorboligområder af høj kvalitet, hvor der med et fælleshus er mulighed for fællesspisning og andre aktiviteter for dem, der måtte ønske det.

Alle seniorboligområder bør etableres på steder, hvor der er nem adgang til offentlig transport og gerne nær eksisterende byområder.

 

Det konservative Folkeparti støtter den frie konkurrence indenfor hjemmeplejen. Fokus skal være på kvalitet frem for pris. Samtidig ønsker vi, at den offentlige hjemmepleje mod betaling får mulighed for at kunne levere tillægsydelser, som borgeren måtte ønske. En reel konkurrence mellem privat og offentlig hjemmepleje vil medvirke til at løfte niveauet og sikre kompetencen i kommunen.

Effektiv kontrol med såvel den private som den offentlige hjemmepleje skal opretholdes, uden at det medfører, at den enkelte plejer skal bruge unødig tid på dokumentation.