Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Gribskov kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti. Der er mange måder at være partimedlem på alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab med møder, politikformulering, og den lejlighedsvise plakatophængning!

Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer. Som medlem har du direkte adgang til vores politikere på alle niveauer: Får du altid ret? Nej, men du kan være helt sikker på, at der bliver lyttet!

Arrangementerne giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Danmark, Gribskov og verden omkring os. Og hvis du har lyst til at være med til at formulere politik og sætte dagsorden, så er vejen kort.