Ny næstformand i C Gribskov

På bestyrelsesmødet d. 28. november 2017 meddelte John W. Neumann, at han ikke længere ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, og dermed blev postionen som Næstformand ledig. Efter en kort votering har Michael Boed taget têten op, og er fra dags dato fungerende næstformand.

Vi takker John for hans deltagelse i bestyrelsen. John forsætter som medlem af Konservatives vælgerforening.

Udover sit arbejde som overlærer på Hørsholm skole så har Michael Boed gennem flere år været aktivt med i C Gribskovs bestyrelse. Michael ser frem til at forsætte dette arbejde i rollen som næstformand.

med venlig hilsen

Niels Lawaetz

formand