Konstituering af Gribskov Kommunes byråd for valgperioden 2018-2021

mandag aften d. 4. december 2017 var Byrådssalen fyldt til bristepunktet af politikere og medborgere der ville opleve kulmineringen af KV’17 som netop konstitueringen af nyt byråd udgører. Indledningsvis gav det lokale ungdomsbandt et par toner med på vejen. Herefter åbnede Jannich Petersen aftenens officielle del af byrådsmødet. Der blev indentificeret og bekræftet to valgforbund, og talspersonerne hhv. Bo Jul Nielsen og Birgit Roswald førte de sidste afgørende voteringer om hvem de respektivt pegede på som Borgmester. Lokallisten (G) sammen med S og Ø pegede på Anders G. Frost, mens de borgerlig V, C og O pegede på Bo Jul Nielsen. Urafsteming blev gennemført ved at de stemmeberettigede rejste sig op eller blev siddende. Afstemmningens resultat blev 12 for Anders G. Frost, mod 11 for Bo Jul. Således overtog Anders G. Frost posten som Borgmester for den kommende valgperiode 2018 til 2021.

Vi ønsker den nye Borgmester bedste succés med hvervet.

Konservative Folkeparti Gribskov

pva. Bestyrelsen // Martin Rosenkilde