Socialpolitik

  • Hjælp til de socialt udsatte
  • Alle skal som udgangspunkt hjælpe sig selv og sine nærmeste
  • Borgere med særlige behov for hjælp skal have målrettet, individuel og hurtig indsats
  • Fast kontaktperson i kommunen for alle med særlige behov

Socialpolitikken indtager en helt central rolle i konservativ politik og kendetegner det samfund, vi vil skabe. Et samfund med omsorg, medmenneskelighed og respekt for den enkelte.

Mennesker med sociale problemer skal sikres en værdig og meningsfuld tilværelse.

Det konservative Folkeparti vil arbejde for, at hjælpen ydes til de mest udsatte.

Alle borgere skal som udgangspunkt gøre, hvad de kan for at hjælpe sig selv og sine nærmeste. For de borgere, der har særlige behov for hjælp, uanset alder, skal vi yde en målrettet, individuel og hurtig indsats, hvorfor korte sagsbehandlingstider og hurtig visitation skal styrkes til gavn for den enkelte og samfundet. Vi skal sikre, at der er en fast kontaktperson hos kommunen for en samlet indsats.

Arbejdsgivere, der udviser socialt ansvar, har Det konservative Folkepartis store respekt og bør støttes ekstra i det omfang, det er muligt indenfor lovgivningens rammer.

Kommunen skal gøre det attraktivt for speciallæger at nedsætte sig i Gribskov.

Børn med særlige behov skal have den nødvendige hjælp. Det er en forudsætning for et godt samarbejde med familien at sikre, at familien føler sig hørt og er tryg ved de løsninger, der findes til deres børn.