Forslag om Søborg-Esbønderup cykelsti øst om Søborgsø

Gillelejevej/ Hillerødvejen er en af vores farlige vejstrækninger her i kommunen.

Jeg vil arbejde for en sikring af de bløde trafikanter i området.

Så vi lokale og turisterne kan komme ud og opleve naturen ved Søborg Sø, Mortensens WWII museum, Fugleparken, Esrum kloster, og Nationalpark Kongernes Nordsjælland osv. på cykel eller gående, uden at skulle ud i blandt bilerne på Gillelejevej/ Hillerødvejen.

Jeg vil kæmpe for en cykelsti langs kanten af Søborg Sø og videre langs Gillelejevej til Esbønderup. Stien vil ikke kun tilgodese turister og besøgende til de mange attraktioner i området. Men i lige så høj grad beskytte skoleelever der skal til og fra Tingbakken, Gilbjergskolen i Gilleleje og privatskolerne i Esrum og Søborg, samt medarbejdere i vores mange små og mellemstore virksomhedder i området.

På et møde d. 19. oktober 2017 med nogle af beboerne langs vejen blev min ide taget så godt imod, at flere lodsejere endda vil hjælpe projektet, ved at donere noget af deres ejendomme til formålet. På kortet jeg har jeg med rødt indført mit forslag til en cykelrute. Med grønt er den tilføjelse som på sigt kan skabe forbindelse til cykelstien mod Græsted

En stemme på mig = Er en stemme for bedre sikring af vores bløde trafikanter

Mvh. Michael Frank Hansen nr 5 på Liste C

Det konservative Folkeparti i Gribskov

Bemærk at foto er orienteret med retning øst opad!